Brukervilkår

Ved å kjøpe tilgang til kurs hos SpeakLab aksepterer du følgende vilkår:

INNLEDNING

SpeakLab bruker Memberful som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Brukernavn og passord på din Memberful-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din Memberful-konto oppdatert og korrekt.

REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ SPEAKLAB

Navn, bilder og andre personopplysninger som du registrerer på SpeakLab vil kun bli benyttet av SpeakLab i forbindelse med de tjenestene som SpeakLab tilbyr. Du kan når som helt endre opplysningene selv, eller sende en epost til post@speaklab.no for å be om at opplysningene skal slettes.

BESTILLING OG BETALING

Tilgang og abonnement på SpeakLabs digitale tjeneste er til personlig og privat bruk. Deling eller offentlig visning av kursene er forbudt. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av innhold til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Kjøp av enkeltkurs gir tilgang til kurset i 1 år (365 dager) fra aktivering.

RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra SpeakLab tilhører SpeakLab. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med SpeakLab.

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

SpeakLabs digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vi vil når det er praktisk mulig informere om begrensninger i tilgjengeligheten. Får du problemer med tilgang kontakt post@speaklab.no. SpeakLab tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. SpeakLab og deres samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom SpeakLab og deres samarbeidspartnere har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos SpeakLab vil du motta tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement. Vi deler ikke informasjon med andre selskaper.

BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder SpeakLab seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement. SpeakLab har rett til å slette brukeren fra SpeakLab ved brukerens vesentlig mislighold av disse vilkårene, eller ut fra en redaksjonell begrunnelse.

ENDRING OG OPPHØR AV SPEAKLAB

SpeakLab forbeholder seg retten til å legge ned SpeakLab, og i så fall slette all informasjon som er registrert på våre nettsider. SpeakLab kan la opplastet innhold bli liggende i det digitale arkivet etter at SpeakLab er lagt ned. Og vil fortsatt ha rett til å bruke innholdet i sin redaksjonelle virksomhet.